Province
of
Malta
Franciscan Sisters of the Heart of Jesus
Our Lady of the Sacred Heart.

Festa tal-Qalb ta' Ġesù

 

Ġunju 2017

 

Illum, l-20 ta' Ġunju 2017 tajna bidu għall-festa tant għażiża għalina s-Sorjiet Franġiskani,

il-Festa tal-Qalb ta' Ġesù.

 

Il-ħsibijiet għal dawn it-tliet ijiem tat-Tridu qed jiġu magħmula minn

 

Patri Marcello Micallef OFM. Filwaqt li nawguraw lil kull wieħed u waħda minnkom festa mimlija

 

grazzji u Mħabba, nitolbukom titolbu għalina sabiex inkunu Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù

 

tassew awtentiċi!

 

Pace E Bene

 

 

 

Afgħas hawn biex tara r-ritratti

 

Afgħas hawn biex tara l-ewwel jum tat-Tridù

 

Afgħas hawn biex tara t-tieni jum tat-Tridù

 

Afgħas hawn biex tara t-tielet jum tat-Tridù